background

Üryan Baba Türbesi

Üryan Baba Türbesi

Üryan Baba Türbesi

Bir Kalenderi şeyhi olan Üryan Baba için yaptırılan ve Bizans yapı sanatını andıran türbe, Şucaeddin Veli ve Seyyid Battal Gazi Külliyelerindeki mimari yapıyla büyük ölçüde benzeşmekte, dönemin özgün dinî mimarisini sergilemektedir. Bu türbeler Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli roller üstlenmiştir.
Ulaşım: Üryan Baba Türbesi Seyitgazi İlçe Merkezine 6 km. yolla bağlı Yazıdere Köyündedir.
Adres: Yazıdere Köyü, Seyitgazi / Eskişehir