background

Haci Hafiz Ahmet Efendi Konagi

Haci Hafiz Ahmet Efendi Konagi

Haci Hafiz Ahmet Efendi Konagi

Beyler sokaktaki ilk evlerden biri olan bu tarihi konak 1717 yılında Hafız Ahmet Aracı tarafından yaptırılmıştır. Yüksek bahçe duvarıyla çevrilerek, tek çıkmalı olarak inşa edilmiştir. Bahçe kapısından önce avluya, sonra eve girilirken bahçeyi çeviren yüksek duvar evin alt kat duvarıyla kesişmektedir. Ev plan tipi açısından Klasik Türk evi şemasındadır. Alt kat; depo, kömürlük, mutfak olarak kullanılırken üst kat; yeme, yatma, dinlenme, konukları ağırlama amacına yönelik yapılmıştır. Ev, çıkma sayesinde sokakla bütünleşerek yaşama dahil olmaktadır. İkinci kattaki çıkmanın bulunduğu bölüm alt kata göre daha geniş tutulmuştur. Böylelikle ev içerisinde daha geniş kullanım alanı sağlanmıştı