background

Eskişehir Sanat Tesisleri

Eskişehir Sanat Tesisleri

Eskişehir Sanat Tesisleri

Eskişehir Sanat Tesisleri

Eskişehir tarihi ve doğalgüzellikleri yanında kültür sanat alanında da çok büyük devrim yapmış durumda.Özellikle Büyükşehir Belediyesi tarafından son 15-20 yılda birbiri ardınaaçılan sanat kurumları ve tesisleri kentin kimliğini çok daha üst seviyeye çıkarmıştır. Adeta bir kültür-Sanat Kenti hüviyeti kazanmasını sağlamıştır.

Prof. Dr. YılmazBüyükerşen’in başkanlığa gelmesinden itibaren kentte Eskişehir sanat tesisleri açısındanbüyük gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bir taraftan belediye girişimleriyleaçılan tesisler diğer taraftan üniversiteler tarafından açılan tesisler şehirdeyaşayanlara ve turist olarak gelenlere yılın her döneminde birbirinden özeletkinlikler kazandırmıştır.

AnadoluÜniversitesi’nin rektörlüğün yaptığı dönemde Büyükerşen üniversite bünyesindekonservatuvar kurmuş, kampüs alanı içinde birçok sanat tesisinin inşa edilmesinisağlamıştır. Sonrasında da sanata yatırım yapmaya devam etmiş, bütün bunlarıkent geneline yaymayı başarmıştır. Müzik, tiyatro ve daha birçok farklı sanat etkinliğiningerçekleştirildiği Eskişehir sanat tesisleri şehir genelindeyer almaktadır.

En Çok Ziyaret Edilen Eskişehir SanatTesisleri

Eskişehir Sanat Tesisleri oldukçafazladır. Bunlardan bazıları şunlardır:

·        Eskişehir BüyükşehirBelediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi

·        Odunpazarı Belediyesi /Engelsiz Kültür Sanat Merkezi

·        Eskişehir BüyükşehirBelediyesi Kültür ve Sanat Sarayı

·        Eskişehir Sanat Derneği

·        Sazova Bilim Kültür SanatParkı

·        Eskişehir Fi Sanat Merkezi 

·        Yunus Emre Kültür ve SanatMerkezi

·        Porsuk Kültür Dergisi veSanat Kahvesi

·        Atatürk Kültür ve SanatMerkezi

·        Odunpazarı Belediyesi ÇağdaşSanatlar Galerisi

·        Türk Dünyası Bilim, Kültür veSanat Merkezi

·        Eskişehir 7 Sanat Akademi

·        Eskişehir BüyükşehirBelediyesi Senfoni Orkestrası

·        Devlet Güzel SanatlarGalerisi

·        Eskişehir Fuar Kongre Merkezi.

Eskişehir Sanat Tesisleri ve FaaliyetAlanları

Eskişehir sanat tesisleri pek çok farklı faaliyeteev sahipliği yapmaktadır. 40 yıllık bir aradan sonra, 2001 yılında perdeleriniaçan Şehir Tiyatroları oyunlarını sürekli kapalı gişe oynamayı başarmaktadır.Aynı zamanda bünyesinde çocuk tiyatrosunu da barındırmaktadır. ŞehirTiyatrolarında hem oyunlar sergilenmekte hem de tiyatronun daha geniş kitleleresevdirilip tanıtılması için çalışmalar yapılmaktadır. Yerli ve yabancı tiyatrofestivallerinde Eskişehir Şehir Tiyatroları şehrin marka yüzü olmayıbaşarmaktadır.

Eskişehir’deBüyükşehir Belediyesinin ve Anadol üniversitesinin olmak üzere iki farklısenfoni orkestrası vardır. Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası haftada ikigün Eskişehirli dinleyicilerle bulunmakta, Anadolu’da klasik müziğinyaygınlaşıp sevilmesine yardımcı olmaktadır. Genç bir sanatçı topluluğuna sahipolan orkestra birçok yerli ve yabancı organizasyona katılmakta, dünya çapındasanatçılarla konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Benzerçalışmalara üniversitenin orkestrası da devam etmekte, hatta iki haftada biriki orkestra birlikte Eskişehirlilere konser vermektedir.

KentinEskişehirsanat tesisleri alanındaen büyük etkinliklerinden birisi Uluslararası Eskişehir Festivali’dir.Uluslararası Eskişehir Festivali ilk olarak bir aile vakfı olan ZeytinoğluEğitim, Bilim ve Kültür Vakfı tarafından 2001 yılında yapılmış, Prof. Dr.Büyükerşen öncülüğünde kurulan Kentsel Gelişim Vakfı şemsiyesi altında devametmiştir. Sonbahar aylarında her yıl dünyanın pek çok yerinden sanatçılar vetopluluklar bu festival vesilesiyle Eskişehir’de buluşmaktadır. Farklı dallarda10 gün boyunca Eskişehir adeta sanata doymaktadır.

KenttekiEskişehirsanat tesisleri aynızamanda Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’ne de ev sahipliğiyapmaktadır. Mart ayında yerli ve yabancı birçok tiyatro topluluğu Eskişehirliçocuklarla buluşmaktadır.

Eskişehir Sanat Tesisleri Nerede?

Eskişehir sanat tesisleri şehrin dört birtarafında yayılmış durumdadır. Bu nedenle her bir kültür sanat tesisinin adresifarklıdır. Bunlar içinde özellikle Sazova Parkı geniş bir alana yayılmıştır veiçinde farklı sanat etkinlikleri için yerler barındırmaktadır.