background

Tepebaşı Özdilek Sanat Merkezi

Tepebaşı Özdilek Sanat Merkezi

Tepebaşı Özdilek Sanat Merkezi

Tepebaşı Özdilek Sanat Merkezi

Tepebaşı Özdilek Sanat Merkezi uzun bir süre Milli İstihbarat Teşkilta binası olarak hizmet vermiştir. Daha sonra 2006 senesinde yapılan antlaşma ile bina Tepebaşı Belediyesi’ne devredilmiştir. 2009 senesinde Tepebaşı Belediye Başkanı olan Dt. Ahmet Ataç’ın göreve gelmesi ile atıl durumda olan binanın Kültür ve Sanat Merkezine dönüştürülmesine karar verildi. Ve Özdilek A. Ş. nin katkıları ile yenileme çalışmaları yapıldı.

Şehrin yaşamsal dokusunda sembolik anlamı olan binanın şehir halkının sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak şekilde projelendirilmesi ile 2011 yılının Nisan ayında 2. Ulusal Sanat Çalıştayı’na ev sahipliği yaparak açıldı.

Tepebaşı Özdilek Sanat Merkezi’nin Özellikleri

Tepebaşı Özdilek Sanat Merkezi özellikleri şu şekildedir:

  • Sanat merkezinin toplam alanı 1750 metrekaredir.
  • Sanat merkezinde 200 kişilik çok amaçlı salon bulunmaktadır. Bu salon festivaller, konserler, sergiler, STK toplantıları, söyleşi, tiyatro ve konferanslar için kullanılmaktadır.
  • Atölyeler bulunmaktadır.
  • 8 odalı bir misafirhaneye sahiptir.
  • Gökkuşağı kafe bulunmaktadır. Bu kafede sergi salonu ve özel toplantı salonu da bulunmaktadır.
  • Tepebaşı Özdilek Sanat Merkezi bahçesi yaz etkinliklerinde ve park olarak kullanılmaktadır.

Bunların yanı sıra Tepebaşı Özdilek Sanat Merkezi her yıl Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ve Uluslararası Sanat Çalıştayı’na ev sahipliği yapmaktadır.

Tepebaşı Özdilek Sanat Merkezi Atölyeleri

Tepebaşı Özdilek Sanat Merkezi atölyeleri müzik atölyeleri ve görsel sanatlar atölyeleri olarak iki gruba ayrılmaktadır. Gitar, ritim, solfej, şan ve piyano dersleri konservatuvar mezunu eğitmenler tarafından verilmektedir. Cam şaloma, cam füzyon, seramik, baskı resim, resim ve heykel dersleri güzel sanatlar fakültesi mezun eğitmenler ile beraber yürütülürken radyo kontrollü model uçak, kağıt sanatları, yaratıcı drama, metin yazarlığı ve diksiyon dersleri de yine alanında uzman eğitmenler ile devam etmektedir.

Tepebaşı Özdilek Sanat Merkezi atölyelerinin amaç ve konuları gençlerin, çocukların sanatın her dalında uğraşlarını düzenli bir alışkanlık olabileceğini öğretmek, zihinsel yaratıcılıklarını çoğaltmak ve motor yeteneklerini geliştirmektir. Bunun dışında istekli ve yeteneğe sahip öğrenciler de güzel sanatlar fakültesi, konservatuvar ve güzel sanatlar lisesi sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmaktadır.